quinta-feira, 6 de agosto de 2009

Cartaxo-comum (saxicola rubicola)

(Clicando, amplia)
[Juvenil de Cartaxo-comum (Saxicola rubicola L.)]

(Local e data: Troviscal - Sertã; 29-04-2009)

Sem comentários: